Wyłącznik różnicowoprądowy

FAQ » Wyłącznik różnicowoprądowy

Potoczna nazwa to bezpiecznik różnicowoprądowy. Urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód, gdy prąd wypływający z obwodu jest równy prądowi wpływającemu do niego. Ogranicza skutki uszkodzeń urządzeń, służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Zasada działania wyłącznika różnicowo prądowego

Podczas normalnej pracy wyłącznika, zgodnie z pierwszym prawek Kirchoffa, wektorowa suma prądów płynących przez przekładnik jest równa zeru.  Natężenie prądów wpływających jest równe natężeniu prądów wypływających. 

Jeżeli w obwodzie pojawi się płąd upływowy (miejsce, w którym odpływa dodatkowy prąd, np poprzez ciało człowieka). Jeśli prąd upływu przekroczy próg zadziałania wyłącznika, zasilanie obwodu zostaje wyłączone.