Wyłącznik instalacyjny

FAQ » Wyłącznik instalacyjny

Inaczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Jego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, kiedy płynący w nim prąd przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Tego typu urządzenia znajdują zastosowanie w gospodarstwach domowych. Zabezpieczają one przed przeciążeniami i zwarciami.

Wyłącznik instalacyjny zbudowany jest z dźwigni napędowej, zamka, dwóch styków (stałego i ruchomego), wyzwalacza przeciążeniowego, wkrętu regulacyjnego, wyzwalacza zwarciowego oraz komory gaszeniowej.