Rodzaje przekaźników

FAQ » Jak działa przekaźnik? » Rodzaje przekaźników

Przekaźniki elektromagnetyczne

Przekaźnik tego typu działa na zasadzie elektromagnesu. Prąd przepływający przez cewkę tworzy pole magnetyczne. Pole to oddziałuje na żelazną kotwiczkę, która otwiera bądź zamyka poszczególne styki.

Przekaźniki statyczne

Jego działanie oparte jest na elementach elektronicznych, magnetycznych, optycznych (z wyłączeniem elementów ruchomych). Przekaźniki statyczne mogą być zasilane jedno lub trój fazowo. Sterować je można prądem stałym lub zmiennym.

Tego typu urządzenia znaleźć można w:

  • suszarkach
  • piecach elektrycznych
  • kserokopiarkach
  • urządzeniach pralniczych
  • inkubatorach
  • przemyśle gumowym

Przekaźnik czasowy

Przekaźnik, którego mechanizm realizuje różne funkcje czasowe. Między innymi opóźnione włączanie, impulsowanie, opóźnione opadanie.

Używa się ich między innymi w:

  • urządzeniach wentylacyjnych
  • sygnalizacji
  • urządzeniach świetlnych

Przekaźniki priorytetowe

Urządzenia, które w sposób ciągły nadzorują pobór prądu. Stosuje się je w układach, w których znajdują się dwa lub więcej urządzenia wysokiej mocy. Jeśli równoczesna praca obu urządzeń doprowadziłaby do przeciążenia sieci, przekaźnik wyłącza element energochłonny niepriorytetowy, pozwalając działać urządzeniu priorytetowemu.

Przykład. W mieszkaniu działa lodówka i telewizor. Sieć nie jest w stanie zasilić kolejnego urządzenia, więc po podłączeniu do prądu odkurzacza, przekaźnik decyduje o odłączeniu telewizora.