Prąd stały, a prąd przemienny

FAQ » Prąd stały, a prąd przemienny

Prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem i kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała. Tego typu prąd znajduje się w bateriach i akumulatorach. Pozwala to na zasilanie elektronicznych układów za pomocą przenośnych źródeł energii.

Jednak termin prąd stały jest pojęciem wyidealizowanym. W przypadku częściowego rozładowania akumulatora wartość dostarczanej mocy spada, co jest sprzeczne z definicją prądu stałego. Są to jednak niewielkie wahania.

Prąd przemienny to przypadek prądu okresowo zmiennego. Charakteryzuje się stałą częstotliwością. W Europie częstotliwość napięcia wynosi 50 Hz.

 

  • Częstotliwość napięcia

    Częstotliwość napięcia to ilość okresów przebiegu sygnału napięcia przemiennego, przypadająca na jedną sekundę.