Ogranicznik przepięć

FAQ » Ogranicznik przepięć

Urządzenie chroniące aparaturę elektryczną przed chwilowymi przepięciami. Przepięcia takie mogą powstać poprzez załączenie/wyłączenie nieobciążonej linii napowietrznej lub uderzenie pioruna. 

Ze względu na charakterystykę działania wyróżnia się trzy rodzaje ograniczników przepięć.

Ogranicznik odcinający

Po przekroczeniu pewnej wartości napięcia dochodzi do natychmiastowego spadku oporności. Ogranicznik ten wykorzystuje iskiernik; aparat elektryczny złożony z dwóch elektrod rozdzielonych izlolatorem gzowym lub cieczowym. Po przekroczeniu pewnej wartości napięcia rezystywność (opór) iskiernika gwałtownie maleje i zaczyna przewodzić prąd (przejmuje go, by nie doprowadzić do uszkodzenia urządzeń znajdujących się w obwodzie).

Ogranicznik ograniczający

Zbudowany jest z elementu nieliniowego (warystora). Warystor to element o wysokiej oporności, zabezpieczający urządzenia przed zbyt wysokim napięciem. W przypadku pojawienia się napięcia, przekraczającego normalną wartość, warystor przejmuje energię impulsu. Jego oporność spada o kilkaset procent. Moze dojść do przepalenia bezpiecznika, co jest równoznaczne z odłączeniem zasilania. 

Ogranicznik kombinowany

Powstał na skutek łączenia ograniczników odcinających i ograniczających. W ograniczniku odcinającym występuje niepożądany prąd następczy; prąd płynący przez iskiernik po zaniku prądu piorunowego. Jest to niewątpliwie wada tego typu bezpiecznika. Posiada on jednak wiele zalet.

Wadą ogranicznika ograniczającego jest wysoka oporność, co może przeszkadzać podczas normalnej pracy urządzenia/układu. 

Producenci starają się łączyć oba ograniczniki (równolegle,  bądź kaskadowo) by zniwelować wady obu i wykorzystać ich zalety. W przypadku połączenia szeregowego podczas normalnej pracy prąd nie płynie, a prąd następczy został zniwelowany. Wadą tego rozwiązania są problemy z zapłonem iskiernika (nie zapalając się po wykryciu wyższego napięcia, nie tłumi niepożądanego impulsu).