Licznik prądu

FAQ » Licznik prądu

Licznik prądu, inaczej licznik energii elektrycznej. Urządzenie służące do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej.

Podstawową jednostką miary energii w układzie SI jest dżul. Jest to tak zwana watosekunda (iloczyn jednego wata i jednej sekundy). W rozliczeniach pomiędzy dostawcą, a odbiorcą energii miarą jest kilowatogodzina (kWH); jednostka pracy, energii i ciepła. Jedna kilowatogodzina odpowiada energii, zużywanej przez urządzenie o mocy tysiąca watów przez godzinę.

Licznik indukcyjny i półprzewodnikowy zliczają moc czynną; energię wykorzystywaną przez urządzenia podłączone do sieci. Obok mocy czynnej istnieje także moc bierna, która nie przekłada się na zasilanie urządzeń. Jest to swego rodzaju pasożyt, który jedynie nagrzewa przewody.

  • Licznik indukcyjny

    Wewnątrz urządzenia znajdują się dwie cewki (nawinięte na rdzeń miedziane druciki). Cewki te są źródłem pola elektromagnetycznego. W jednej z nich płynie prąd proporcjonalny do natężenia prądu pobieranego przez odbiorcę, w drugiej do napięcia.

  • Licznik półprzewodnikowy (elektroniczny)

    Specjalne układy scalone pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generują impulsy.