Licznik półprzewodnikowy (elektroniczny)

FAQ » Licznik prądu » Licznik półprzewodnikowy (elektroniczny)

Specjalne układy scalone pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generują impulsy. Ich ilość jest proporcjonalna do pobieranej energii. Liczba impulsów przeliczana jes na energię wskazywaną przez wyświetlacz licznika.