Jak działa przekaźnik?

FAQ » Jak działa przekaźnik?

Zadaniem przekaźnika elektrycznego jest wywołanie ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych. Przekaźnik reaguje na zmianę wartości wejściowej (napięcia, natężenia prądu) i w przypadku przekroczenia określonej normy sygnał wyjściowy zmienia się skokowo. Przeważnie pomiędzy jedną z dwóch wartości: włącz/wyłącz.

Dzięki przekaźnikowi sygnał o większym poziomie napięć lub prądów może wywołać określone skutki w obwodach, w których obowiązjują inne poziomy sygnałów. Przekaźnik może reagować na wcześniej ustalone kryterium wielkości wejściowej. Przekaźnik nadprądowy zadziała, gdzy płynący przezeń prąd przekroczy określoną wartość. Przekaźnik może również wyłączyć się, jeśli wartość prądu podskoczy zbyt wysoko.

Urządzenie może reagować nie tylko na prąd czy napięcie, ale również na temperaturę czy kąt fazowy pomiędzy napięciem a prądem.