FAQ

Najczęściej zadawane pytania.

 • Automat schodowy

  Włącznik czasowy. Służy do utrzymywania włączonego światła przez pewien określony czas.

 • Co to jest bezpiecznik?

  Podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urządzeń zabezpieczających.

 • Co to jest indukcja elektromagnetyczna?

  Indukcja elektromagnetyczna jest obecnie podstawową metodą wytwarzania prądu elektrycznego. 

 • Co to jest opór prądu?

  Oprór prądu, inaczej rezystywność. Jej wielkość wyrażana jest w Omach. Im większa oporność elementu, tym większy prąd potrzebny, żeby zasilić urządzenie.

 • Co to jest rozdzielnica?

  Rozdzielnica to zespół połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej znajdujący się w szafce bądź wolnostojącej, bądź przyściennej. 

 • Co to jest stycznik?

  Stycznik to elektryczny łącznik mechanizmowy. Sterowany w sposób inny niż ręczny. Posiada wyłącznie jedno położenie spoczynkowe styków ruchomych.

 • Jak działa przekaźnik?

  Zadaniem przekaźnika elektrycznego jest wywołanie ustalonej nagłej zmiany stanu w jednym lub więcej obwodach wyjściowych.

 • Licznik prądu

  Licznik prądu, inaczej licznik energii elektrycznej. Urządzenie służące do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej.

 • Ogranicznik przepięć

  Urządzenie chroniące aparaturę elektryczną przed chwilowymi przepięciami. Przepięcia takie mogą powstać poprzez załączenie/wyłączenie nieobciążonej linii napowietrznej lub uderzenie pioruna. 

 • Prąd stały, a prąd przemienny

  Prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem i kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. Wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała.

 • Transformator elektryczny

  Transformator elektryczny używany jest w procesie przetwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i służy do przetwarzania układu napięć i prądów o przemiennych na jeden/kilka układów napięć i prądów o innych wartościach z zachowaniem tej samej częstotliwości.

 • Wyłącznik instalacyjny

  Inaczej wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Jego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, kiedy płynący w nim prąd przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

 • Wyłącznik różnicowoprądowy

  Potoczna nazwa to bezpiecznik różnicowoprądowy. Urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód, gdy prąd wypływający z obwodu jest równy prądowi wpływającemu do niego. Ogranicza skutki uszkodzeń urządzeń, służy do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.