Częstotliwość napięcia

FAQ » Prąd stały, a prąd przemienny » Częstotliwość napięcia

Częstotliwość napięcia to ilość okresów przebiegu sygnału napięcia przemiennego, przypadająca na jedną sekundę. Jeden przebieg to sinusoida, odchylająca się najpierw powyżej, a później poniżej linii zera.

Wartości chwilowe podlegają zmianom w stały i powtarzalny sposób; naprzemiennie przyjmując wartości dodatnie i ujemne.