Co to jest stycznik?

FAQ » Co to jest stycznik?

Stycznik to elektryczny łącznik mechanizmowy. Sterowany w sposób inny niż ręczny. Posiada wyłącznie jedno położenie spoczynkowe styków ruchomych. Urządzenie może pracować zarówno w normalnych warunkach pracy obwodu, jak i przy przeciążeniach.

Stycznik działa na takiej samej zasadzie, jak przekaźnik. Po załączeniu przekazuje sygnał dalej. Może przekazywać sygnał prądowy lub napięciowy. Stycznik obsługuje jednak układy silnoprądowe, w których pracują urządzenia wysokiej mocy. Przekaźniki obsługują układy niskoprądowe.

Stycznik jest gabarytowo większy od przekaźnika. Głównym powodem jest rozmiar zastosowanego elektromagnesu.