Co to jest bezpiecznik?

FAQ » Co to jest bezpiecznik?

Podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urządzeń zabezpieczających.

Bezpiecznik oddziela główne części urządzenia od instalacji elektrycznej. W przypadku zwiększonego natężenia prądu znajdujący się wewnątrz przewód przepala się. Doprowadza to do natychmiastowego wyłączenia urządzenia; ratuje je jednak przed zniszczeniem.