Automat schodowy

FAQ » Automat schodowy

Włącznik czasowy. Służy do utrzymywania włączonego światła przez pewien określony czas. Po jego upływie oświetlenie zostaje automatycznie wyłączone. Zastosowanie znajduje w oświetleniu korytarzy i klatek schodowych.